25.32℃ açık
Çanakkale Hava Durumu

Gündem

45 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇALIŞANLAR

16 Ağustos 2016 10:17

Ak Parti Gurup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bireysel emeklilik ile ilgili çıkan yeni yasayı bir basın açıklaması yaparak duyurdu.


Ak Parti Gurup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler neticesinde yasalaştı.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek yeni sistemde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar işveren tarafından otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilecek.”

Kanun ile Bireyse Emeklilik Sistemi’nde öngörülen düzenlemeler şöyle;

45 yaşını doldurmamış ücret karşılığı bağımlı çalışanların 1.1.2017 tarihinden itibaren, işverenin düzenleyeceği bir emeklilik sözleşmesiyle bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlar Kurulu, bireysel emeklilik sistemine dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili kılınmaktadır. Çalışan katkı payı 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazancın yüzde 3’üdür. Bu oranı iki katına kadar artırmaya ve yüzde 1’e kadar azaltmaya; ayrıca katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Katkı payı, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından şirkete aktarılacaktır. Çalışan, sözleşmede belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecektir. Çalışan payının zamanında yatırılmaması halinde, çalışanın kaybından işveren sorumlu olacaktır. Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içerisinde sözleşmeden vazgeçebilecektir. Bu durumda ödenen katkı payları ve yatırım gelirleri 10 iş günü içerisinde çalışana iade edilecektir. Şirket cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu tutulmaktadır. Çalışan, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir. Çalışan, iş değiştirdiği takdirde yeni işyerinde bu kapsamda bir emeklilik planı uygulanmakta ise o sisteme hakları ve yükümlülükleri ile birlikte dâhil olacak; eğer uygulanmıyor ise talebi halinde önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmez ise emeklilik sözleşmesi sonlandırılacaktır. Sistemin mevcut halinde çalışanların ödediği katkı payına eklenen yüzde 25 oranında Devlet katkısı, bu sistemde de geçerli olacak; ayrıca çalışanın cayma hakkını kullanmaması ve Devlet katkısını hak etmesi halinde çalışana sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 Türk Lirası ilave Devlet katkısı sağlanacaktır. Bakanlar Kurulu bu tutarı yarısına kadar artırmaya ve azaltmaya yetkilidir. Emeklilik hakkının kullanılması durumunda birikimini en az 10 yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ilave Devlet katkısı sağlanacaktır. Sistem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenecektir. Denetimler kapsamında tespit edilen her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.​ Can aydın

 


İlginizi Çekebilir